Un passeig per Ponts

 

Col·legiata de Sant Pere

 

Prehistòria...

Gravats prehistòrics de Mas de n'Olives

Compost de figures humanes, 9 masculines i 25 femenines, que constitueixen la part més important dels gravats i que es completa amb altres representacions, com formes geomètriques, escaleriformes i recintes tancats.
Es  parla d’un santuari religiós,  de cronologia entre el Calcolític i el Bronze Antic.

Localització: Afores del poble de La Força.

Informació i visites: actualment no són visitables. Ajuntament de Ponts. Tel. 973 460 003.

 

Romànic...

La col•legiata de Sant Pere de Ponts  (s.XI-XII)

Va ser la seu d’una antiga canònica agustiniana creada al segle XI sota el patronatge dels comtes d’Urgell, situada en un planell que hi ha al vessant de migdia de la muntanya de Sant Pere, al cim de la qual es troben les ruïnes del castell de Ponts. Actualment només se’n conserva l’església, que es degué edificar a partir de les donacions comtals dels anys 1091-1094 i que, darrerament, ha estat restaurada en gran part per l’Associació Amics de Sant Pere de Ponts, institució que hi ha efectuat successives campanyes de reconstrucció durant prop d’una vintena d’anys.

Localització: amb cotxe a través d’un trencall de la C-14 (2 km), o bé a peu (20 minuts), a través d’un antic camí, recentment condicionat des de Ponts.

Informació i visites: visita lliure exteriors. Visites concertades: Ajuntament de Ponts. Tel. 973 460 003.

 

Ruïnes del Castell de Ponts

Restes, avui malmeses del Castell de Ponts

Localització: Al conjunt de St. Pere de Ponts, pujant un tossal veí coronat per uns murs de pedra.

Informació i visites: visita lliure.

 

El carrer Major i porxos

Habitat per artesans i comerciants, feien servir les plantes de les cases com a tallers o botigues. També hi tenien la residència professionals lliberals com metges, apotecaris, menestrals o notaris.
Va ser l’eix del primer recinte clos de l’antiga vila o oppido de Ponts, configurat en el decurs dels segles XI i XII. Durant l’època medieval constituïa una figura longitudinal amb dos portals, un a cada extrem. Aquesta vila closa era resultat formal d’una solució urbanística antiquíssima: dues fileres de cases arrenglerades entorn d’un carrer central, orientat de nord a sud. La banda posterior externa de les cases conformava la muralla defensiva.

Localització: Des de la plaça Planell, situada al centre de la vila, fins a la plaça de l’Església, ubicada en un dels extrems de Ponts.

Visites: visita lliure.

 

La Torre de Dàdila, dita Torre del Cargol (s.XI)

Torre de guaita medieval. L’original és de planta quadrada i feta amb mur de tàpia, apareix envoltada per una altra construcció de planta circular, feta amb carreus de pedra, que pertany a l’època romànica (segle XI).

Localització: A l’altiplà de la Força, a 7 km de Ponts, observable des del tram de la C-14 que va cap a Artesa de Segre.

Informació i visites: Properament visitable. Ajuntament de Ponts. Tel. 973 460 003.

 

Sta. Cecília de Torreblanca, (s.XI)

Edifici cilíndric de petites dimensions i de semblança senzilla. Té planta circular, coberta amb una cúpula semiesfèrica, amb una finestra i tres ulls de bou de doble esqueixada.

Localització: en mig de un camps de cultiu, a prop del Cobert d’Olives, a uns 3 km de Anya pel camí que va a Torreblanca y a uns 5 km de Ponts, direcció Anya per Torreblanca.

Informació y visites: visita lliure.

 

 L’església parroquial de Sant Bartomeu del Tossal (s. XI)

Es tracta d’un edifici molt interessant que presenta una nau coberta amb volta de canó, reforçada per dos arcs torals i sostinguda per dos arcs formers, d’origen romànic. A la capçalera presenta un absis poligonal, el qual podia haver estat, inicialment, un edifici exempt de planta central, adaptada posteriorment com a absis d’un temple del segle XI.
Els treballs de restauració i agençament que s’hi han efectuat per iniciativa de Mn. Josep Sauter i Gabriel, ens permeten copsar les característiques de l’estructura preromànica, especialment al sector de l’absis.
Localització: Als afores del poble del Tossal, al pla, entre el nucli de cases i el riu Segre i arran del canal d'Urgell.
Informació i visites: visita lliure.

 

Altres èpoques...

 

L’església parroquial de Santa Maria de Ponts
La planta consta d’una gran i única nau rectangular d’estil gòtic. El presbiteri és presidit per un absis de planta semicircular, coronat per un arc amb arquivoltes apuntades en degradació d’estil romànic tardà (segle XIII), i una façana d’estil neogòtic amb un alt campanar octogonal adossat al costat esquerre, de mitjan del segle XIX. .
El mur lateral del costat de l’epístola conté quatre obertures cobertes amb volta de canó: 1- accés a la capella del Roser; 2- 3, contenen sengles altars dedicats a Sant Josep i a la Verge Immaculada, respectivament, i 4- comunica  la nau central amb la capella dels Dolors.
El mur lateral del costat de l’evangeli presenta tres obertures cobertes també amb volta de canó: 1- dóna accés a la capella del Sant Crist; 2- capella del Sagrat Cor i a les escales d’accés al cor superior de la nau; i 3- altar dedicat, a Santa Llúcia i a Sant Antoni de Pàdua. Als peus de la nau hi ha les portes d’accés a l’antic baptisteri i al campanar.
Localització: vessant de ponent de l’anomenada Costa de les Forques, s’hi assenta l’antic nucli urbà de la vila de Ponts.
Informació i visites: Obert durant les hores de les misses.

 

Retaule de la Mare de Déu del Roser (s.XVII)
Gran parament, subdividit en cinc carrers, predel•la i sòcol, fet en talla de fusta policromada i dedicat a la Mare de Déu del Roser i als Misteris del Rosari. Les característiques de la talla escultòrica com les de la faixa arquitectònica corresponen a l’estil barroc clàssic de l’època i, tot i que l’atribució de l’autoria encara és dubtosa, sembla que els 15 Misteris del Rosari, esculpits en talla de fusta i posteriorment policromats, provenen d’algun dels famosos tallers de retaulistes que hi hagué a la ciutat de Manresa durant els segles XVII i XVIII. Tant el repertori iconogràfic com l’estructura de la caixa són semblants als del retaule del Roser de l’església parroquial d’Agramunt, restaurada el 1993.
Localització: a la capella del Roser, dins de l’església parroquial de Santa Maria de Ponts.
Informació i visites: Obert durant les hores de la missa.

 

Contemporani...

La Creu d’en Samarra (s. XX)
Creu de terme esculpida en pedra, de propietat particular, erigida al peu del camí de Valldans. Delimita els termes municipals de Ponts i d’Oliola.
Localització: es troba en una trencada de la finca, la Serra del Castellà, la qual havia pertanyut a l’antiga pedania anomenada Terme Forà de Ponts, actualment agregada al municipi d’Oliola.  És un dels signes d’identitat de Valldans.
Informació i visites: visita lliure.